• +370 (5) 2168375
 • info@layher.lt
 • Salininkų g 82, Vilnius

transparent Layheri Allround kiiludega moodultellingute süsteem®
Nutikas. Tugev. Piiramatu
LW est Lugege rohkem Allround-I moodultellingutest 1 2 3 4 5 6

TELLINGUD

Ehitus

Lihtsus, kiirus ja universaalsus on kõigi ehitusvaldkondade tähtsaimad nõuded. Layheri süsteemid vastavad nendele nõuetele ja pakuvad suurt lisade valikut, mis aitab tagada, et kõik ehitustöölised saaksid ligipääsusüsteemist suurimat kasu.
• Monteerimiskiirus ja minimaalselt osasid annab torudest kokkupandavate tellingutega võrreldes palju eeliseid projekti ajakava planeerimisel.
• On tõestatud süsteemide sobivus kõigile elumajade tüüpidele – telliskividest, puidust/palkidest ja ka naturaalsetest materjalidest hoonetele.
• Wide bay konstruktsioon tagab suuremõõtmeliste materjalide optimaalse ladustamise tellingutele.
• Minimaalsed nõuded kaitsevõredele lihtsustavad ligipääsu tõsteplatvormidele.
• Saab lihtsasti monteerida koos juba integreeritud ligipääsusüsteemidega – lihtsatest redelitest trepitornideni, see aga tagab töötajate ohutu liikumise kõigil ehituse tasanditel.
• Töötab koos laadimisplatvormide ja tõstukitega, on abiks materjalide ümberpaigaldamisel ühest ehituskohast teise.

Tööstus

Offshore/onshore ja maavarade kaevandamine
Selle sektori ehituse ja remondi eritingimused nõuavad tellinguid ja ligipääsusüsteeme, mis oleksid universaalsed ja projekteeritud töötamiseks just selles keskkonnas.
• Layheri süsteeme saab kasutada ka struktuurilt väga keerulistes ja torusüsteemides.
• Kerge konstruktsioon lihtsustab monteerimisprotsessi.
• Süsteemid on projekteeritud nii, et transpordi- ja ladustamisnõuded oleksid optimaalsed – eriti offshore korral, kus vaba ruum on väga piiratud.
• Minimaalne osade kogus lihtsustab monteerimisprotsessi ja aitab tõsta ohutuse taset.
• Tellingute konstruktsioonid on eriti tugevad, et neid saaks kasutada rohkem kui ühe korra, samuti sobivad need seetõttu keerulistesse ilmastikuoludesse, mis aga on väga oluline offshore tööde korral.
• Ligipääsutellingud ja kaitsesüsteemid, sh Protect-disain on tõestanud oma sobivust paljude offshore/onshore projektide juures.

Rekonstrueerimine

Hoonete väline rekonstrueerimine
Ajaloolistele hoonetele esitatavad rekonstrueerimisnõuded rõhutavad ligipääsutellingute omaduste olulisust monteerimislihtsusest kuni kasutuslihtsuseni. On väga tähtis, et selle sektori töötajad omaksid vajalikku ohutut ligipääsu oma objektile.
• Süsteemide valik vastab ajalooliste hoonete – kirikutest rahvusmonumentideni – rekonstrueerimisvajadustele.
• Lihtne ligipääs ja tolmu- ning müraisolatsioon on tähtsad faktorid, eriti seal, kus väärtuslike objektide kaitse on eriti tähtis.
• Wide bay Layher tellingutesüsteem optimeerib ligipääsu hoonele ja vähendab vertikaalsete tugede ja fikseerimiskohtade hulka.
• Suur lisade valik aitab määrata vajalikud töötajate ja materjalide positsioonid.
• Tänu suuremale tellingute vastupidavusele saab nende peale ladustada suuremat kogust ehitusmaterjali.
• Tellinguid saab monteerida ka kaldus ja ebatasasele maapinnale.
• Tellingute konstruktsioon on otseselt seotud Layher Protect süsteemidega ja tagab isoleeritud ning ohutu lukustatava ligipääsu.

INFRASTRUKTŪRA

Tsiviilehitus/taristu
Suurematele ligipääsu- ja ohutusnõuetele vastavad tsiviilehituses kasutatavad seadmed peavad täitma ka mitut tähtsat nõuet, mis on seotud näiteks tugevuse, ohutuse ja hinnaga. Layher saab esitada pika nimekirja projektidest, kus nimetatud nõuded olid kvaliteetselt täidetud.
* Süsteemide valik tagab, et lihtne kokkupanemine vastaks kõigile ligipääsu-, kasutamise ja ohutuse vajadustele.
* Järeleproovitud Layheri süsteemid hõlmavad kõike alates tellingutest kuni seadmele ligipääsuni.
* Integreeritud fikseerimise ja Wide Bay süsteemid vähendavad vajalike osade kogust ja aitavad optimeerida materjalide hinda ning transpordi ja tööjõu kasutamist.
* Kui vaja, võib kasutada ka kaldega või ebatasasel maapinnal.
* Monteerimine tagab kõik kasutusvajadused – väikestest fikseerimiskohtadest kuni tellingutornideni.

REMONTAS

Suur hulk tehnilise hoolduse ja remondinõudeid, mis on omased vabrikutele ja tehastele, nõuavad ligipääsumeetodeid, mida võiks lihtsalt kokku monteerida, mis oleksid ohutud ja universaalsed. Layheri süsteemide valik vastab kõigile nendele nõuetele.
• Ideaalne valik kõigis olukordades – alates ad hoc- ist ja lühiajalistest ligipääsudest kuni suuremate tehnilise järelevalve ja remondiprojektideni.
• Süsteemi konstruktsiooni valik vastab ligipääsude erinevatele nõuetele.
• Integreeritud sidesüsteemid vähendavad seadmete kahjude riski ja tõstavad ohutuse taset.
• Vastupidav konstruktsioon, mis talub suurepäraselt mitmekordset kokkupanemist ja lahtivõtmist.
• Süsteemide valik koosneb ligipääsutellingutest, treppidest, ajutistest katustest, kaitse- ja isolatsioonisüsteemidest ning suurest lisade valikust, mis kõik vastavad iga projekti individuaalsetele nõuetele.

Meelelahutus

Meelelahutusäris tuleb kasutada väga erinevaid süsteeme ja seadmeid, mis oleks universaalsed, ohutud ja väga kergesti kokkupandavad ja lahtivõetavad. Layher Event Systems on tõestanud oma eelist paljudes selle sektori projektides – alates kontsertidest ja spordisündmustest kuni näituste ja teatrietendusteni.
• Lihtsat fikseerimismeetodit kasutavate Layheri süsteemide lai valik vastab kõigile lavastamise ja inimeste liikumisega seotud ligipääsusüsteemidele esitatavatele nõuetele.
• Seadmete konstruktsioon optimeerib inimeste ligipääsu ja tellingute paigaldamise ohutuse.
• Kogu Layheri süsteemide sortimenti – sh treppe, katust ja sadevetekaevusid – saab monteerida tribüünide ja lavade konstruktsioonidesse.
• Kerge konstruktsioon, millel on minimaalne kogus osasid, optimeerib tellingute transportimist, ladustamist ja kasutamist.
• Vajadusel saab Layher paigaldada ka Layher Bridging Truss laiade sildade süsteeme.
• Iga Layheri konstruktsioon paistab silma tugevuse poolest, kandes väga suurt raskust.
• Suurepäraselt kasutatav ka kaldus või ebatasasel maapinnal.

Uudised

 • AINULAADNE PROJEKT RIIA KESKUSES
  • aprill

   7

   2015
  • 781

  AINULAADNE PROJEKT RIIA KESKUSES

  Riia elanikel ja turistidel on viimastel kuudel puudunud võimalus külastada Riia loosi muuseume, kus tehakse laastava tulekahju järgseid remonditöid. Meil on hea meel, et pärast mitmeid ebaõnnestunud katseid kasutada katusena termokahanevat kilet, otsustas tööde teostaja paigaldada LAYHER KEDER XL katus. Firma Layher Baltic teostas selle projekti koostöös rahvusevahelise rendifirma RAMIRENT Läti allüksusega. Projekti ei tee

© Web sprendimai